Systemuppdatering Web-link har fått en uppdatering som inkluderar flera smarta funktioner och en bättre layout. Du loggar in som vanligt i menyn ovan.

Arbetsmiljö på webben med Web-link. Vi hjälper er komma igång direkt med arbetsmiljön.

Det ska vara enkelt att jobba med arbetsmiljön. Våra konsulter ser till att ni får den hjälp ni behöver för att få bra struktur samt kontroll över arbetsmiljöarbetet.

arbetsmiljö hantering i web-link arbetsmiljö hantering i web-link

Arbetsmiljö

Många lagar och förordningar är till för företagaren. Men det är svårt att informera sig och hålla sig uppdaterad. Vi på Arbetsmiljögruppen har möjligheten att hjälpa er även med Arbetsmiljölagen. Vi har tagit fram en hjälp och material för att ni ska kunna uppfylla de lagar och krav som gäller.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljö arbete på webben »

Brandskydd

Grunden för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Den 1 januari 2004 kom "Lagen om skydd mot olyckor" (2003:778). Denna lag ersatte Räddningstjänstlagen. I lagen finns numera ett krav om att man ska aktivt arbeta med sitt brandskydd och inom vissa verksamheter även skicka in en brandskyddsredogörelse till kommunen.

Läs mer om brandskyddsarbetet i Web-link »