Vi hjälper dig med din arbetsmiljö


Med vårt webbaserade administrationsverktyg web-link får du fullständig kontroll över din arbetsmiljö.

arbetsmiljö hantering i web-link

Alla anställda kan ta del av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en läs-login som saknar rättigheter att administrera i verktyget.


läs-login för anställda

Många lagar, förordningar är till för företagaren. Men det är svårt att informera sig och hålla sig uppdaterad. Vi på Arbetsmiljögruppen har möjligheten att hjälpa er även med Arbetsmiljölagen. Vi har tagit fram en hjälp och material för att ni ska kunna uppfylla de lagar och krav som gäller.

Behöver vi Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

En god arbetsmiljö gynnar alla, både arbetsgivare och arbetstagare. Det medför framförallt mänskliga vinster men också ekonomiska. Goda skäl för att börja arbeta för en bättre arbetsmiljö. Från och med den 1 juli 2001 gäller en ny föreskrift för arbetsmiljön "AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete" (SAM), den ersätter "AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljön".

En förutsättning för en god arbetsmiljö är: Samarbete!

För att kunna arbeta praktiskt med arbetsmiljön så har vi tagit fram ett komplett system för SAM. Arbetsmiljögruppen är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på att kvalitetssäkra och göra dokumentationer åt företag. Med ett 15-tal konsulter runt om i landet samt egna jurister med specialkunskap om SAM, så kan vi erbjuda högsta kompetens på detta område.